Kategori: Hälsa

Hjälp till självhjälp

Hjälp till självhjälp

Det är inte alltid som vi väljer att uppsöka vården om vi känner oss lite krassliga. Många gånger så letar vi upp någon hjälp till självhjälp genom gamla husmorskurer och något som vi provat tidigare för att kurera oss på bästa sätt. Det finns en klar fördel att inte belasta vården med något som vi …

Read More Hjälp till självhjälp

Våra vanligaste hälsoproblem

Våra vanligaste hälsoproblem

Vi har ett stort ansvar över vår egna hälsa och på många sätt så kan vi genom hjälpmedel och träning förbättra vår hälsa avsevärt. Våra vanligaste hälsoproblem förutom hjärt- och kärlsjukdomar, en del cancerformer och psykisk ohälsa är ryggproblem. I många fall så är det ett stillasittande arbete och att vi rör oss alldeles för …

Read More Våra vanligaste hälsoproblem

Att hitta sig själv

Att hitta sig själv

Att hitta sig själv kan innebära förändringar och detta kan betyda att man blir vilsen och smått förvirrad över det som händer. En viktig detalj i det hela är att vi bör ha kontrollen över våra liv och ha möjligheten att förstå varför det blir som det blir och kunna hantera förändringarna på ett förnuftigt …

Read More Att hitta sig själv

Vården i framtiden

Vården i framtiden

Vad kan vi se för tendenser inom vården idag? Hur ser framtidens vård ut hos oss och i världen? Vad händer med välfärden? Det finns många frågor och funderingar med tanke på hur världen ser ut idag. Massanställningar Inom en snart framtid kommer Sverige behöva rekrytera många till vården då det kommer att bli brist …

Read More Vården i framtiden