Vad är medicin?

Medicin eller läkemedel som det också kan kallas för, är något som är väldigt viktigt för mänskligheten. Detta för att vi ska hålla oss friska och bli friska från sjukdomar vi drabbas av. Medicin kan vara uppbyggda av ämnen för att antingen lindra, förebygga eller bota olika sjukdomar. Medicin är noga reglerat i Sverige och för att vara lagligt i Sverige krävs det att medicinen i fråga är godkänt som läkemedel av läkemedelsverket i antingen Sverige eller Europa. Läkemedelsverket ansvarar för att ha koll på medicintillverkarnas uppgifter när det gäller risker och effekter så som biverkningar och fall där medicinen bör vara receptbelagd eller finnas receptfritt.

En medicin består av verksamma ämnen men också flera tillsatser som kallas hjälpämnen. Dessa hjälpämnen finns i medicin av flera olika anledningar men främst för att kunna tillverka tabletter i en storlek som är lagom och rimlig att kunna svälja. Hjälpämnen kan även behöva tillsättas för att förbättra så väl smak som hållbarhet. Vet du med dig att du är känslig eller allergisk mot vissa ämnen kan du enkelt ta reda på vad en medicin innehåller, detta görs genom att läsa bipacksedeln som vanligtvis finns i självaste förpackningen. Annars kan det förekomma en innehållsförteckning på förpackningens utsida.

Viss medicin går att kombinera med andra typer av läkemedel, men vissa mediciner får helt enkelt inte kombineras med andra. Därför är det viktigt att du i samband med läkarbesök redovisar vilka mediciner du tar, för att det inte ska medföra några risker eller i värsta fall allvarliga skador.